Dla autorów

Aktualnie nie przyjmujemy propozycji wydawniczych, ze względu na zapełniony plan wydawniczy na 2024 i 2025.

Ogólne zasady przesyłania propozycji wydawniczych:

 1. Przyjmujemy tylko ukończone teksty, nadesłane w wersji elektronicznej (PDF lub Word – czcionka Times New Roman 12). Tekst nie powinien być krótszy niż 8 arkuszy wydawnicznych (czyli 320 000 znaków ze spacjami). Czasami robimy wyjątki, ale… tylko czasami 🙂
 2. Tekst wraz ze streszczeniem fabuły oraz notką o autorze prosimy przesyłać na adres: kontakt@imaginebooks.pl
  Notka o autorze powinna zawierać:
  – imię i nazwisko oraz ewentualny pseudonim
  – tytuły dotychczasowych publikacji (jeśli to nie debiut)
  linki do social mediów autora związanych z jego twórczością (jeśli takie posiada): IG, FB, TikTok, Wattpad, blog itp.
  – inne istotne informacje (np. konkursy literackie, którymi może się autor pochwalić; prowadzone blogi książkowe)
 3. Odpowiadamy wyłącznie na propozycje, którymi będziemy zainteresowani. Jeśli nie odpowiemy w ciągu 4 miesięcy, należy uznać, że propozycja nie spotkała się z naszym zainteresowaniem.
 4. Nie recenzujemy nadesłanych tekstów, nie udzielamy porad, ani nie zobowiązujemy się do uzasadniania swojej decyzji.
 5. Tekst nie powinien być nigdzie wcześniej publikowany w całości – wszelkie ewentualne publikacje autor powinien nam zgłosić. Nie skreślamy publikacji z platformy Wattpad, ale zastrzegamy sobie prawo do żądania ich usunięcia, jeśli zdecydujemy się wydać daną historię.